Iran

Shiraz

Shaho har pratat så varmt om Shiraz, att detta är hans favoritstad efter Tehran som är hans födelsestad, så vi har verkligen sett fram emot besöket här. Tyvärr, måste vi säga, fick vi nog ingen rättvis bild riktigt av staden då nästan allt var stängt på grund av helgdag. Lite dålig tajming av oss men så blir det ibland. En del turistställen var öppna i alla fall, så det fick bli besök där. 

Slottet, eller fortet, Karim Khan Citadel fick bli vårt första stopp för dagen. Slottet var Mohammad Karim Khan Zands, grundaren av Zanddynastin på 1800-talet, bostadskvarter. På insidan portarna döljer sig, förutom en massa rum som man inte har tillträde till, en härlig trädgård och slottets eget badhus.

Härnäst besökte vi gravplatsen för den berömda persiska poeten Hafez, Tomb of Hafez. Hit, till paviljongen och den omgärdande trädgården, kommer människor för att visa sin respekt, koppla av eller kanske gå på dejt. Här finns även ett tehus.

Next stop – Nasir-ol-molk Mosque. Ännu en av alla dessa vackert mönstrade moskéer som finns i det här landet. Här finns dessutom ett rum där de färgade fönstren skapar jättevackra mönster på golvet när solen skiner in. En del bilder härifrån som man finner på Google är verkligen såå fina, men vi insåg snabbt att det är omöjligt att lyckas ta en sådan bild under öppettiderna på grund av alla människor. Det fick bli vad det blev!

Även nästa stopp blev ett moskébesök, till Shah Cheragh, och detta blev det krångligaste besöket hittills på resan. För det första behövde vi låna kläder för att täcka oss ytterligare. Moskén används mer aktivt av troende än andra moskéer vi besökt, och då räckte tydligen inte våra kläder (trots att vi ju redan var heltäckande). För det andra var vi tvungna att vänta på en guide från ”International Affairs”, då vi inte fick gå in på egen hand. Det visade sig finnas endast en guide att tillgå från den avdelningen så det tog ett bra tag innan hon kom, och medan vi väntade kom det fram en kvinna helt täckt i svart som hade kommentarer om vår klädsel. Hon började dra i huvorna på våra lånade kappor och uppmanade oss att ta dom på oss. Shaho protesterade och sa att det måste vara ok eftersom vi blev insläppta, och efter en stund gav hon motvilligt med sig. Det lilla krånglet att komma in var dock värt det. Moskén var jättevacker och i herrarnas avdelning, den vi fick besöka eftersom Shaho var med, gnistrade och glittrade det så väldigt så. Kristallkronan på bilderna nedan är gjord i riktigt guld, och på väggarna och i taket sitter mängder av vackert ihopsatta spegelglasbitar.

Efter en svalkande kaffedrink/smoothie på hotellet (vi fick åka tillbaka dit eftersom allt var stängt i Shiraz som sagt) var det så dags för dagens sista besök. Den botaniska trädgården Eram Garden stod på menyn. Det här är en av Irans mest välbesökta trädgårdar och det var verkligen en riktigt skön oas mitt i staden.

När vi kom tillbaka till hotellet fick vi äntligen chansen att bada för första gången på resan. Det har inte varit så lätt att få till tidigare, i ett land där kvinnor måste skyla sig ständigt och där män och kvinnor absolut inte får bada tillsammans. På vårt hotell hade de dock två olika poolavdelningar, så att vi alla tre ändå kunde bada samtidigt :). Så klart var vi tvungna att bada i badmössor (vi tog bild men anar att den är för ”naken” för att publiceras här) och på morgonrockarna fanns huvor för att täcka håret med, till och från plurret.

In English:
Shaho has talked so warmly about Shiraz, that this is his favorite city in Iran after Tehran, which is his birthplace, so we really looked forward to the visit here. Unfortunately, we must say, we probably did not get a fair look at the city as almost everything was closed due to public holidays. A little bad timing on our part, but it is what it is. At least some tourist spots were still open.

The castle, or fortress, Karim Khan Citadel, was our first stop of the day. The castle was Mohammad Karim Khan Zand’s, founder of the Zand dynasty in the 19th century, residential neighborhood. Inside the gates hide, besides a lot of rooms one do not have access to, a lovely garden and the castle’s own bath house. 

Secondly, we visited the famous Persian poet Hafez’s tomb. Surrounding the tomb lay a huge garden and people come here to show their respect, relax or maybe go on a date.

Next stop, Nasir-ol-molk Mosque – yet another one of all these beautifully patterned mosques found in this country. Except the beautiful exterior there is this one room here where the colored windows create gorgeous patterns on the floor as the sun shines in, which is particularly popular among visitors. Some photos from here that you can find on Google are outstanding, but we realized that the mosque needs to be closed to be able to take such photos.  

We also visited the Shah Cheragh Mosque, which turned out to be a tricky one. Firstly, we needed to borrow additional clothing to cover us further. The mosque is used more actively by believers than other mosques we have visited, and then apparently our clothing were not enough (although we were already fully covered). Secondly, we had to wait for a guide from ”International Affairs”, as we were not allowed to go in on our own. It turned out there is only one guide from this department, so it took quite a while before she arrived. While we waited, a woman completely covered in black, came up to us and started pulling on the hoods of our borrowed robes, urging us to take them on. Shaho protested and told her that it must be fine without, since we were let in, and after a while she reluctantly gave in. The hassle to get in was worth it, however, because when we finally got in the mosque was very nice. The men’s section, which we got to visit since Shaho was with us, was all glittering and shimmering. The crystal chandelier in the photos below is made of real gold and on the walls are beautifully assembled mirror glass pieces.

The botanical garden, Eram Garden, then became our final visit of the day. This is one of Iran’s most visited gardens and it was truly an oasis in the middle of the city. 

When we came back to the hotel, we finally had our first bath on this trip. In a country where women must be covered at all times and where women and men are not allowed to go swimming together, we have not been able to do that before. Luckily our hotel had two separated pool areas so all three of us could go for a swim at the same time :). Obviously we had to swim with bathing caps on (we took a photo but assume it is too ”naked” to publish here) and our robes had hoods on so we still could cover our hair to and from the pool area.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply