Cambodia

Pol Pot and Khmer Rouge

Våra dagar i Phnom Penh blev riktigt tunga dagar, då vi fick se och höra om Pol Pot och Röda khmerernas blodiga regim under slutet av 1970-talet. Fy f-n rent ut sagt. Känsliga läsare varnas för kommande text och bilder.

Först besökte vi ett av de många så kallade dödsfält som finns runt om i Kambodja – Choeung Ek utanför Phnom Penh. Här mördades mer än 17.000 människor, genom tortyr då det var för dyrt och högljutt att använda skjutvapen, mellan 1975 – 1979 och placerades i massgravar. Flera av dem hade först fått utstå tortyr i fängelset S-21 Tuol Sleng i centrala Phnom Penh.

Fängelset, som tidigare varit skola, var ett av minst 150 avrättningscentra under Röda khmerernas regim. Hur många som dog just här är oklart men uppskattningsvis mellan 14.000 och 20.000, även kvinnor och små barn. Verksamheten var topphemlig och de som avrättades, bland annat genom hängning, kallades ”fiender av staten”. Endast sju fångar överlevde Tuol Sleng. Sju stycken.

Anledningen: Pol Pot hade en vision att alla kambodjaner skulle bo på landsbygden och att städerna bara bidrog till klasskillnader och pengahets. Att vara välutbildad ansågs vara dåligt. På endast tre dagar lyckades han, tillsammans med Röda khmererna, tömma samtliga städer på människor och omplacera dem runt om i landet. Stadsbor kom så klart inte så lindrigt undan. Med invändningen att det var dags för ytterligare en omplacering, fraktades de i lastbilar till arbetsläger, fängelser eller de redan nämnda dödsfälten för att arbeta sig till döds, torteras till döds eller helt enkelt mördas med detsamma.  

In English: Our days in Phnom Penh were really tough days, because we got to see and hear about Pol Pot´s and the Khmer Rouge´s bloody regime in the late 1970s. We would like to warn sensitive readers of the following text and photos.

First we visited one of many so called Killing Fields in Cambodia – Choeung Ek south of Phnom Penh. Here more than 17.000 people were killed, through torture since bullets were too expensive and too loud to use, between 1975 – 1979 and placed in mass graves. Many of them had already endured torture at S-21 Tuol Sleng prison in central Phnom Penh. 

The prison, which used to be a high school, was one of at least 150 centers of detention and torture during the Khmer Rouge´s regime. How many people who died here are unclear but estimated between 14.000 and 20.000, even women and children. What happened here was top secret and those who were executed, for example through hanging, were called ”enemies of the state”. Only seven prisoners survived Tuol Sleng. Seven.

For what purpose: Pol Pot had a vision that all Cambodians should live on the countryside and that cities only contributed to class differences. Being well educated was considered bad. In just three days he succeeded, together with the Khmer Rouge, in emptying all cities on people and relocate them around the country. People from the cities were told to further relocate but instead they were transported in trucks to labor camps, prisons or the already mentioned killing fields to work themselves to death, being tortured to death or simply murdered at once. 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply