Iran

Pasargad and Persepolis

Vi har besökt de världsarvslistade forntida städerna Pasargad och Persepolis, som ligger ganska nära varandra i provinsen Fars i Iran. Pasargad uppfördes på uppdrag av Kyros II år 546 f.Kr. och förblev huvudstad i det Persiska riket tills Dareios I istället uppförde Persepolis år 521 f.Kr.

Pasargad

Här finns verkligen bara smått urskiljbara ruiner kvar. Vid varje byggnad står en skylt med hur det förmodligen såg ut på tiden då staden var en stad men det är väldigt svårt att föreställa sig, om man säger så.. Vid en av lämningarna bjöds åtminstone en fantastisk utsikt. Den lilla promenad och klättring som behövdes för att komma dit avskräckte alla andra besökare, så vi fick vara där alldeles ensamma. Mannen som körde oss mellan de andra lämningarna berättade att han förr hade tipsat turister om att det var jättevackert att gå upp på just denna, men att någon turist då hade klagat hos receptionen att det inte alls var så vackert, så nu fick han inte tipsa längre. Trist! Enligt oss var utsikten det bästa med hela besöket. 

Persepolis

Vid Persepolis, som var Irans första världsarv, finns betydligt mer bevarat även om det också här är bara ruiner. Vi tog hjälp av en audio guide när vi var här, för att förstå oss på stenbumlingarna bättre, och visst blir det mer intressant på en gång. Staden byggdes alltså som ny huvudstad i det Persiska riket, efter Pasargad, och byggandet pågick i mer än två århundraden. När perserriket erövrades förstördes dock staden av Alexander den Store, och endast ruiner blev kvar.

In English:
We have visited the two ancient cities of Pasargade and Persepolis, both listed as World Heritage sites, which are located quite close to each other in the Fars Province in Iran. Pasargad was built on behalf of Cyrus II in 546 BC and remained the capital of the Persian Empire until Dareios I built Persepolis instead, in 521 BC.

Pasargad
There are really only small, indistinguishable ruins here. At each building there is a sign describing what it probably looked like at the time when the city was in use, but it is very difficult to imagine, if we say so.. At least one of the remains offered a fantastic view. The short walk and climbing needed to get there deterred all other visitors, so we had the place all to ourselves. The man who drove us between the other remains told us that he used to advice tourists to go up this specific remain to see the view, but apparently one tourist had not liked it and had complained at the reception, so now he could not tell visitors to go there anymore. Such a petty! According to us the view was the best part of the site.

Persepolis
At Persepolis, which was Iran’s first UNESCO World Heritage site, you can see a lot more, although there are only ruins here as well. We had an audio guide here, to try to understand the place better, and it really gets so much more interesting at once. The city was built, as mentioned above, as a new capital in the Persian Empire after Pasargad, and the construction went on for more than two decades. When the Persian Empire was defeated, the city was destroyed by Alexander the Great and only ruins were left. 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply