Malaysia

Langkawi

Vi fortsätter vårt ö-hoppande söderut och har nu lämnat Thailand – för Langkawi i Malaysia. Ö-gruppen Langkawi består av 99 öar, samt ytterligare fem öar som framträder vid lågvatten, och största ön är Pulau Langkawi (och det är där vi är).

Vi måste nog säga att vi har hört orättvist mycket negativt om denna ö. Absolut, den kanske inte är något extraordinärt som är värt att återvända till, men den del där vi bor, Chenang Area, är definitivt trevligare än några tidigare platser vi besökt. Här finns en jättefin strand, gott om restauranger och trevlig befolkning som överlag är väldigt duktiga på engelska. Här finns också väldigt billig shopping! Langkawi är en Tax Free-ö så här kryllar det av Tax Free-butiker med löjligt billiga priser på främst godis, alkohol, tobak och parfym. Rena drömmen ju när man kliver in i butik efter butik med nästan bara choklad :).

Här finns också mycket vacker, orörd regnskog och den fick vi se en hel del av igår när vi åkte med Langkawi Cable Car upp på berget Manchincang. Linbanan, som är en av världens brantaste, åker upp till cirka 708 meter över havet så utsikten härifrån är riktigt bra. På 700 meter över havet finns dessutom en Sky Bridge som gör det möjligt att, i sitt eget tempo, beundra de vackra vyerna. 

In English: We continue our island-hopping south but have now left Thailand – for Langkawi in Malaysia. The islands of Langkawi are 99 in total, with another five islands that appear at low tide, and the largest island is Pulau Langkawi (and that is where we are).

We must say that we have heard unfairly negative comments about this island. Certainly, it may not be extraordinary worth returning to, but the area where we live, Chenang Area, is definitely nicer than some previous places we have visited. Here is a great beach, plenty of restaurants, and friendly people who are very good in English. Here is also very cheap shopping! Langkawi is a Tax Free island so here are lots of Tax Free stores with ridiculously cheap prices on mainly candy, alcohol, tobacco and perfume. It is a pure dream to enter store after store with chocolate from floor to ceiling :).

Here is also a lot of beautiful, unspoiled rainforest and we saw plenty of it yesterday when we went with the Langkawi Cable Car up Mount Manchincang. The cable car, which is one of the world’s steepest, rises to about 708 meters above sea level so the view from up here is really good. At 700 meters above sea level, there is also a Sky Bridge that allows you to admire the beautiful views at your own pace.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply