Browsing Category

Cambodia

Cambodia

Islands of Cambodia

Efter våra tunga dagar i Phnom Penh (och väldigt många besök i städer nu ett tag..) har vi senaste veckan istället unnat oss kritvita stränder, klarblått hav, färgglada drinkar och sol i massor. Koh Rong och Koh Rong Sanloem – vilka fantastiska öar utanför Kambodjas kust! 

Vi började med att åka buss från Phnom Penh till hamnstaden Sihanoukville, en resa som skulle ta cirka fyra timmar. Det här med att passa tider är dock inte riktigt deras grej i den här delen av världen (sorry om någon tar illa upp men så är det faktiskt), så fem och en halv timme tog det istället. Förseningen gjorde så att vi nästan missade vår speed boat över till Koh Rong, som vi tyckte att vi bokat med god marginal, men hann precis med som tur var! Spenderade några dagar på Long Set Beach där innan vi tog en slow boat över till grannön Koh Rong Sanloem, till stranden Saracen, där vi befinner oss just nu.

Vilka fantastiska öar som sagt! Rena, lugna, solvarma och ännu inte överexploaterade. Istället för stora hotellkomplex finns här till exempel flera boenden med tält och även om vi bott på resorts, smälter dessa fint in i omgivningarna. Det är tydligt att det städas på stränderna då bara vissa partier är skräpiga. När inte mängden plast och annat blir övermäktig inspireras även turisterna, och vi är många som passat på att ta med något skräp upp ur vattnet efter ett dopp. Där stränderna inte breder ut sig växer frodig, orörd djungel. Här ska tydligen finnas flera olika sorters giftiga ormar, men tyvärr har vi inte sett någon. En lång mask är väl det närmaste vi kommit :). 

In English: After our heavy days in Phnom Penh (and a lot of city visits now for a while..), we have spent the last week on beautiful beaches with clear blue waters, drinking colorful cocktails while enjoying the sun. Koh Rong and Koh Rong Sanloem – what amazing islands off Cambodia´s coast!

First we went by bus from Phnom Penh to Sihanoukville, a trip that was supposed to take about four hours. It took five and half hours though and the delay meant that we almost missed our speed boat going to Koh Rong, which we thought we had booked with a good margin. Luckily we made it just in time! We spent a few days there, on Long Set Beach, before we took a slow boat over to the neighboring island Koh Rong Sanloem, to Saracen Beach, where we are at the moment.

These islands are really so amazing! Clean and calm and not yet overexploited. Instead of large hotel complexes there are several hotels offering tents to stay in, and the resorts one finds here blend well into the surroundings. Clearly the beaches are being cleaned because only smaller parts of them are dirty. They are so clean that even tourists get inspired to keep them that way and we are many who bring rubbish out of the water after a dip.

Where the beaches do not spread out, grows lush and untouched jungle. Apparently there are several different types of poisonous snakes here, but unfortunately we have not seen anyone. A long worm is the closest we have got :).

Cambodia

Pol Pot and Khmer Rouge

Våra dagar i Phnom Penh blev riktigt tunga dagar, då vi fick se och höra om Pol Pot och Röda khmerernas blodiga regim under slutet av 1970-talet. Fy f-n rent ut sagt. Känsliga läsare varnas för kommande text och bilder.

Först besökte vi ett av de många så kallade dödsfält som finns runt om i Kambodja – Choeung Ek utanför Phnom Penh. Här mördades mer än 17.000 människor, genom tortyr då det var för dyrt och högljutt att använda skjutvapen, mellan 1975 – 1979 och placerades i massgravar. Flera av dem hade först fått utstå tortyr i fängelset S-21 Tuol Sleng i centrala Phnom Penh.

Fängelset, som tidigare varit skola, var ett av minst 150 avrättningscentra under Röda khmerernas regim. Hur många som dog just här är oklart men uppskattningsvis mellan 14.000 och 20.000, även kvinnor och små barn. Verksamheten var topphemlig och de som avrättades, bland annat genom hängning, kallades ”fiender av staten”. Endast sju fångar överlevde Tuol Sleng. Sju stycken.

Anledningen: Pol Pot hade en vision att alla kambodjaner skulle bo på landsbygden och att städerna bara bidrog till klasskillnader och pengahets. Att vara välutbildad ansågs vara dåligt. På endast tre dagar lyckades han, tillsammans med Röda khmererna, tömma samtliga städer på människor och omplacera dem runt om i landet. Stadsbor kom så klart inte så lindrigt undan. Med invändningen att det var dags för ytterligare en omplacering, fraktades de i lastbilar till arbetsläger, fängelser eller de redan nämnda dödsfälten för att arbeta sig till döds, torteras till döds eller helt enkelt mördas med detsamma.  

In English: Our days in Phnom Penh were really tough days, because we got to see and hear about Pol Pot´s and the Khmer Rouge´s bloody regime in the late 1970s. We would like to warn sensitive readers of the following text and photos.

First we visited one of many so called Killing Fields in Cambodia – Choeung Ek south of Phnom Penh. Here more than 17.000 people were killed, through torture since bullets were too expensive and too loud to use, between 1975 – 1979 and placed in mass graves. Many of them had already endured torture at S-21 Tuol Sleng prison in central Phnom Penh. 

The prison, which used to be a high school, was one of at least 150 centers of detention and torture during the Khmer Rouge´s regime. How many people who died here are unclear but estimated between 14.000 and 20.000, even women and children. What happened here was top secret and those who were executed, for example through hanging, were called ”enemies of the state”. Only seven prisoners survived Tuol Sleng. Seven.

For what purpose: Pol Pot had a vision that all Cambodians should live on the countryside and that cities only contributed to class differences. Being well educated was considered bad. In just three days he succeeded, together with the Khmer Rouge, in emptying all cities on people and relocate them around the country. People from the cities were told to further relocate but instead they were transported in trucks to labor camps, prisons or the already mentioned killing fields to work themselves to death, being tortured to death or simply murdered at once. 

Cambodia

Angkor Wat

Näst på tur för oss att besöka efter Myanmar är Kambodja och landets näst största stad, Siem Reap, är vårt första stopp. Vilken härlig stad! I motsats till de många städer vi besökt på senare tid är denna stad betydligt mer modern. Här finns massor av fina restauranger, caféer, marknader och hotell och allting verkar vara betydligt mer organiserat. Och det är tyst! Inget mer tutande :).

Vår främsta anledning till att vara just här är så klart för att besöka det största religiösa monumentet i världen, tillika Kambodjas huvudsakliga turistmål – Angkor Wat. Under två dagar har vi åkt runt i tuk tuk till Angkor Wat och de närliggande templen och besökt åtminstone 13 stycken i den stekande hettan. För ja, här är ruskigt varmt! Självklart finns Tomb Raider-templet, Ta Prohm, bland de vi besökt (även om vi måste erkänna att ingen av oss ens sett filmen..). 

Vi hade tänkt besöka sjön Tonle Sap också, för att se någon av de flytande byarna där. Efter att ha läst en massa recensioner, resetips och bloggar kände vi oss dock lite missmodiga och bestämde oss för att hoppa över. Tyvärr har turerna till byarna (det finns fyra stycken huvudbyar) hamnat i klorna på människor som definitivt inte ser till byinvånarnas bästa och bedrägerierna är utbredda. Till exempel ombeds turister att köpa ris åt skolbarnen men istället för att riset någonsin hamnar hos barnen säljs samma påse igen till nästa turistgrupp. En kille berättade om att han till och med sett riset överlämnas till skolan, men att påsen sedan återtagits för att säljas på nytt. Dessutom går alla turer, åtminstone de som vi funnit, förbi en krokodilfarm vilket definitivt inte är något vi vill stödja. För att få en relativt autentisk upplevelse av någon av dessa byar och för att vara säker på att pengarna man spenderar faktiskt går till själva byn, behöver man förmodligen ta sig till den by som ligger längst från Siem Reap. Att ta sig dit tar cirka 10 timmar dock, enkel resa..

Som vi skrev i förra inlägget börjar allt flängande fram och tillbaka med många timmar i bussar, tåg, bilar och på flyg att ta ut sin rätt, så när något visar sig vara så långt bort, och vi inte är helt övertygade om att vi vill se det, gör vi hellre något annat. Så idag, när vi egentligen hade tänkt åka på utflykten till Tonle Sap, sitter vi istället på ett café och njuter av gott att äta och dricka, och skriver detta blogginlägg :). Bilden nedan är från en av alla marknader förresten – Psar Chas. Nästan vid varje gathörn finns en marknad med frukt, kläder eller souvenirer. Eller allt på samma gång. Flera av dem är nattmarknader så har man inte shoppat klart under dagen är det bara att fortsätta shoppa under småtimmarna.

In English:Our next country to visit is Cambodia and the second largest city here, Siem Reap, is our first stop. What a great city! In contrast to many of the cities we have visited lately, this city is a lot more modern. Here are so many nice restaurants, cafés, markets and hotels and everything seem to be much more organized. AND it is quiet! No car horns :).

Our main reason for being here is of course to visit one of the largest religious monuments in the world, and Cambodia´s prime attraction for visitors – Angkor Wat. For two days we have been going around with a tuk tuk to Angkor Wat and the other nearby temples and visited at least 13 of them in the pressing heat. Cause yes, it is extremely hot here! Of course the Tomb Raider Temple, Ta Prohm, is one of the 13 (although we must admit that none of us have even seen the movie..). 

We had planned to go to the Tonle Sap Lake as well, to see a floating village. After reading lots of reviews, travel tips and blogs, however, we became a little discouraged and decided not to go. Unfortunately the tours to the villages (there are four main villages on the lake) have fallen into the claws of people who hardly think of the villagers´ best and the scams are wide spread. For example tourists are asked to buy rice for the children in school but instead of actually giving the rice to the children, they sell the same bag again on the next tour. In addition, all tours (that we have seen) go past a crocodile farm, which is definitely not something we want to support. In order to make a tour authentic and make sure the money one spends go to the actual village, one should probably go to the village that is the fartherst away from Siem Reap. To go there it takes almost 10 hours though, one way.. 

As we said in the last post all the long travels by bus, flights, cars, trains etc. has started to take its torn so when something turns out to be that far away, and we are not completely convinced we want to see it, we rather do something else. So for today, when we originally had planned to do the Tonle Sap Tour, we are instead enjoying a green tea frappe and a banana split in one of the cafés here in Siem Reap, writing this post :). The last photo is of one of the many markets here – Psar Chas.