Cambodia

Angkor Wat

Näst på tur för oss att besöka efter Myanmar är Kambodja och landets näst största stad, Siem Reap, är vårt första stopp. Vilken härlig stad! I motsats till de många städer vi besökt på senare tid är denna stad betydligt mer modern. Här finns massor av fina restauranger, caféer, marknader och hotell och allting verkar vara betydligt mer organiserat. Och det är tyst! Inget mer tutande :).

Vår främsta anledning till att vara just här är så klart för att besöka det största religiösa monumentet i världen, tillika Kambodjas huvudsakliga turistmål – Angkor Wat. Under två dagar har vi åkt runt i tuk tuk till Angkor Wat och de närliggande templen och besökt åtminstone 13 stycken i den stekande hettan. För ja, här är ruskigt varmt! Självklart finns Tomb Raider-templet, Ta Prohm, bland de vi besökt (även om vi måste erkänna att ingen av oss ens sett filmen..). 

Vi hade tänkt besöka sjön Tonle Sap också, för att se någon av de flytande byarna där. Efter att ha läst en massa recensioner, resetips och bloggar kände vi oss dock lite missmodiga och bestämde oss för att hoppa över. Tyvärr har turerna till byarna (det finns fyra stycken huvudbyar) hamnat i klorna på människor som definitivt inte ser till byinvånarnas bästa och bedrägerierna är utbredda. Till exempel ombeds turister att köpa ris åt skolbarnen men istället för att riset någonsin hamnar hos barnen säljs samma påse igen till nästa turistgrupp. En kille berättade om att han till och med sett riset överlämnas till skolan, men att påsen sedan återtagits för att säljas på nytt. Dessutom går alla turer, åtminstone de som vi funnit, förbi en krokodilfarm vilket definitivt inte är något vi vill stödja. För att få en relativt autentisk upplevelse av någon av dessa byar och för att vara säker på att pengarna man spenderar faktiskt går till själva byn, behöver man förmodligen ta sig till den by som ligger längst från Siem Reap. Att ta sig dit tar cirka 10 timmar dock, enkel resa..

Som vi skrev i förra inlägget börjar allt flängande fram och tillbaka med många timmar i bussar, tåg, bilar och på flyg att ta ut sin rätt, så när något visar sig vara så långt bort, och vi inte är helt övertygade om att vi vill se det, gör vi hellre något annat. Så idag, när vi egentligen hade tänkt åka på utflykten till Tonle Sap, sitter vi istället på ett café och njuter av gott att äta och dricka, och skriver detta blogginlägg :). Bilden nedan är från en av alla marknader förresten – Psar Chas. Nästan vid varje gathörn finns en marknad med frukt, kläder eller souvenirer. Eller allt på samma gång. Flera av dem är nattmarknader så har man inte shoppat klart under dagen är det bara att fortsätta shoppa under småtimmarna.

In English:Our next country to visit is Cambodia and the second largest city here, Siem Reap, is our first stop. What a great city! In contrast to many of the cities we have visited lately, this city is a lot more modern. Here are so many nice restaurants, cafés, markets and hotels and everything seem to be much more organized. AND it is quiet! No car horns :).

Our main reason for being here is of course to visit one of the largest religious monuments in the world, and Cambodia´s prime attraction for visitors – Angkor Wat. For two days we have been going around with a tuk tuk to Angkor Wat and the other nearby temples and visited at least 13 of them in the pressing heat. Cause yes, it is extremely hot here! Of course the Tomb Raider Temple, Ta Prohm, is one of the 13 (although we must admit that none of us have even seen the movie..). 

We had planned to go to the Tonle Sap Lake as well, to see a floating village. After reading lots of reviews, travel tips and blogs, however, we became a little discouraged and decided not to go. Unfortunately the tours to the villages (there are four main villages on the lake) have fallen into the claws of people who hardly think of the villagers´ best and the scams are wide spread. For example tourists are asked to buy rice for the children in school but instead of actually giving the rice to the children, they sell the same bag again on the next tour. In addition, all tours (that we have seen) go past a crocodile farm, which is definitely not something we want to support. In order to make a tour authentic and make sure the money one spends go to the actual village, one should probably go to the village that is the fartherst away from Siem Reap. To go there it takes almost 10 hours though, one way.. 

As we said in the last post all the long travels by bus, flights, cars, trains etc. has started to take its torn so when something turns out to be that far away, and we are not completely convinced we want to see it, we rather do something else. So for today, when we originally had planned to do the Tonle Sap Tour, we are instead enjoying a green tea frappe and a banana split in one of the cafés here in Siem Reap, writing this post :). The last photo is of one of the many markets here – Psar Chas.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply